Được truyền cảm hứng, được khỏe mạnh

Tìm các hoạt động gần bạn

  • 7419 Địa điểm

  • 2.286 Các thành phố

  • 148 Quốc gia

Homepage

Khám phá năm trụ cột của sức khỏe

125 hours of wellness videos

Click on the image to see the program of 15-17 Sept 2023

LesMills+, YogAway by BijaB, Valerie Orsoni, Immunocologie, John W. Brick Foundation, International Massage Association, Buddha Spa, Halotherapy Solutions..

Các nhà tài trợ sức khỏe của chúng tôi

Tham gia vào!

Tham gia cùng những người đam mê ở 140 quốc gia.
Đăng những khoảnh khắc chăm sóc sức khỏe yêu thích của bạn.

  • #worldwellnessweekend
  • #wellnessforall
  • #wellnessbyall
  • #wellnessbeyondborders
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage