Được truyền cảm hứng và khoẻ mạnh

Tìm các hoạt động sức khoẻ gần bạn!

  • 7865 Địa điểm

  • 2468 Các thành phố

  • 150 Quốc gia

Homepage

Khám phá năm trụ cột của sức khỏe

125 hours of wellness videos

Click on the image to see the 2023 program

LesMills+, YogAway by BijaB, Valerie Orsoni, Immunocologie, John W. Brick Foundation, International Massage Association, Buddha Spa, Halotherapy Solutions..

Các nhà tài trợ sức khỏe của chúng tôi

Get involved!

Tham gia cùng những người đam mê ở 140 quốc gia.
Đăng những khoảnh khắc chăm sóc sức khỏe yêu thích của bạn.

  • #worldwellnessweekend
  • #wellnessforall
  • #wellfluencer
  • #wellnessbeyondborders
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage